Όταν οι οικογένειες μαγειρεύουν μαζί,

τα παιδιά μαθαίνουν πολύ περισσότερα από το να μαγειρεύουν απλά!

Ενισχύονται, επίσης, αυτές οι σημαντικές δεξιότητες…